of direct naar  
  Snel naar:
bestelauto's
carrosserieën
trekkers

Extern zoeken: logistiek.com
groothandel.net
pallets
verpakkingen.com
 
bedrijfsauto.com > nieuws >
VERN dreigt West-Europa plat te leggen uit protest tegen wantoestanden in transport.

update: VERN krijgt groen licht voor prikacties, eerste actie gepland op 12 december
reacties: VVD en TLN maken bezwaar tegen acties van VERN


VERN, de Vereniging van Eigen Rijders, dreigt met een "algehele blokkade van het verkeer, van Noorwegen tot Frankrijk" als er geen einde wordt gemaakt aan de steeds groter wordende uitbuiting van Oosteuropese chauffeurs en de daarmee gepaard gaande oneerlijke concurrentie in de transportmarkt. Zaterdag vindt er in Zwolle een achterbanvergadering plaats waarin voorman Klaas de Waardt een mandaat vraagt om acties in gang te zetten. Maar de eenheid in de transportsector is ver te zoeken — TLN bijvoorbeeld is mordicus tegen blokkades.

Er komt niet gelijk een blokkade: de VERN stapt, samen met zusterorganisaties uit Scandinavische landen, naar de Europese Commissie om te vragen het probleem snel op te lossen. Het Nederlandse parlement is volgens De Waardt nauwelijks geïnteresseerd in de problematiek, en wordt daarom door de VERN gepasseerd. De Waardt: "We hebben geprobeerd om parlementariërs naar de Waalhaven te krijgen om de wantoestanden te laten zien. Welgeteld één parlementslid kregen we mee: Paul Ulenbelt van de SP. Hij is het helemaal met ons eens. Maar verder krijgen we in de Tweede Kamer geen draagvlak voor ons standpunt." Gevraagd naar zijn mening, wilde Ulenbelt zelf nog niet reageren.

Wat is precies het probleem? Chauffeurs uit landen als Bulgarije, Roemenië en de Oekraïne verdienen salarissen rond de 500 euro, een derde van het salaris

van een Nederlandse chauffeur. Diverse grote Nederlandse vervoerders maken gebruik van firma's in Oost-Europa om deze chauffeurs in West-Europa te werk te stellen. Volgens De Waardt zijn het vaak niet meer dan postbusfirma's, uitsluitend bedoeld om goedkope chauffeurs te kunnen gebruiken. Met deze constructie zijn de bedrijven in staat om 15% goedkoper te rijden, en concurreren ze andere transportbedrijven kapot.


— foto: Klaas de Waardt vraagt zaterdag mandaat aan zijn achterban om Nederland plat te leggen. foto: VERN

"Het zijn bedrijven van naam en faam die daaraan meedoen," zegt De Waardt. "Bij een grote transporteur van gevaarlijke stoffen moesten laatst alle Nederlandse chauffeurs - sommige met dienstverbanden van dertig jaar en meer - hun nieuwe combinaties inleveren omdat ze voortaan door Bulgaren werden gereden. Zelf kregen ze oud euro 3 materieel."

De Waardt kent tientallen verhalen over wantoestanden: opleidingen in Roemenië die niet deugen, op de vluchtstrook parkerende Bulgaren, APK's van vrachtauto's die per post worden "geregeld", vechtende Bulgaren en Polen omdat de Bulgaren nòg goedkoper werken, bivakkerende chauffeurs die een vuurtje stoken bij hun tankauto om warm te blijven. "De vraag is niet òf er een de lucht ingaat, maar wanneer."

Ook naast de Oost-Europa toestanden is er nogal wat loos in de sector, volgens de VERN. Er dreigt een enorm tekort aan chauffeurs doordat jongeren worden afgeschrikt door het imago van

weinig salaris en carrièrekansen, risico van criminaliteit en rigide regels. De Nederlandse politiek trekt zich weinig aan van de sector en streeft vooral naar strengere regelgeving en verplaatsing van vervoersvolume naar spoor en binnenvaart. En, laatste wapenfeit van de overheid: het Kabinet wil het eurovignet afschaffen onder verhoging van de MRB, waardoor binnenlandse vervoerders in feite de buitenlandse vervoerders gaan sponsoren.

De VERN vertegenwoordigt 1300 bedrijven en 13.000 chauffeurs. "Ik heb er maar zestig nodig om het hele land stil te leggen," dreigt De Waardt. "Maar voor het zover is, delen we eerst een speldeprik uit met langzaam-aan acties. Als ze dan nog niet horen willen, moeten ze maar voelen." De VERN claimt dat Deense, Zweedse en Noorse truckersorganisaties achter ze staan.

De Belgische organisatie BTB (Belgische Transportarbeidersbond) heeft kennis genomen van de plannen van VERN, maar zal er niet aan meedoen. Woordvoerder Frank Moreels: "Wij zijn het op dit punt in grote lijnen eens met de VERN, en wij voeren zelf ook actie — dat hebben we veertien dagen geleden nog gedaan. Wij plaatsen wel een kanttekening bij de actie van VERN, zij hebben namelijk ook leden die zelf met deze constructies werken, dat moet je dan ook aanpakken. Verder verschillen we van mening met de VERN op diverse dossiers, waaronder de Europese arbeidstijdenregeling. In tegenstelling tot de VERN vinden wij dat wel een goede zaak."

Klaas de Waardt reageert als door een wesp gestoken: "Dat is niet waar, ik ken mijn leden van haver tot gort, er is er niet één bij die een Oost-Europa constructie heeft. Sowieso zijn bedrijven tot zes eenheden niet in staat om zo'n constructie op te zetten."


— foto: Protesten in het vervoer, hier georganiseerd door de Belgische Transportarbeidersbond (BTB). Deze schaart zich echter niet achter de VERN. foto: BTB

De grootste organisatie in het wegtransport in Nederland is TLN. Woordvoerder Floris Liebrand laat weten dat TLN de mogelijke acties van VERN niet steunt: "Blokkades zijn een middel waar je nooit naar moet grijpen omdat je daarmee veel schade aanricht en iedereen tegen je krijgt. Wel vinden we dat opgetreden moet worden tegen uitbuiting van werknemers, maar het staat voor ons niet vast waar dat gebeurt en in welke omvang. We zijn nu een Europese Unie met 27 lidstaten met allemaal verschillende cao's, en die cao's moeten worden gehandhaafd. Maar aan het feit dat er loonkostenverschillen zijn in diverse landen en dat goedkope landen daarvan voordeel hebben, kun je niets veranderen."

De bijeenkomst van de VERN vindt plaats bij Scania op industrieterrein Hessenpoort, aanvang 13.00 uur.
(8 november 2011)

Update, 14 november: VERN krijgt mandaat voor prikactie op snelwegen op 12 december 2011.

Ongeveer 1500 mensen waren zaterdag aanwezig bij de Scania-fabriek in Zwolle voor de VERN-bijeenkomst. Klaas de Waardt kreeg hier mandaat voor de volgende acties:
- protesteren tegen de afschaffing van het Eurovignet
- standpunt innemen tegen de aanbieding van de Duitse advocaat Claus Peeters die Nederlandse bedrijven voor 150 euro per maand een postbusfirma in Duitsland aanbiedt
- bij de Europese Commissie eisen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar hoe chauffeursopleidingen in Oost-Europese landen plaatsvinden
- samenwerking met organisaties in andere landen
- het houden van een eerste prikactie (12 december van 11.00 tot 12.00 uur) door het langzaam rijden op snelwegen
Er is geen mandaat gegeven voor blokkades. De VERN wil hier nog niet aan beginnen totdat eerste alle andere mogelijkheden zijn benut.
In januari vindt opnieuw een ledenvergadering plaats.

Reacties:
De heer Klaas de Waardt van de VERN dreigt met platleggen van het verkeer. Stoere taal, dat mag, maar de argumentatie rammelt. De heer de Waardt zegt dat maar één fractie uit de politiek reageerde op een uitnodiging voor een gesprek. Dat kan kloppen, ik heb geen uitnodiging ontvangen. Toen ik vrijdag 28 oktober, twee weken geleden een dag met een vrachtwagen mee op pad ging heb ik onderweg leden van de VERN gesproken, waaronder bij mijn weten een bestuurslid. Zij vertelden dat ze graag met mij verder willen praten, na het goede gesprek “onderweg”. Ik heb meteen gezegd dat ik dat ook graag doe. Afgesproken is dat zij contact opnemen voor de datum, ik neem aan dat ik binnenkort nader hoor.
Dat een club die alleen met de SP heeft gesproken nu aan staken en lamleggen denkt is normaal. Zo gaat dat altijd met de SP. De SP wil het openbaar vervoer platleggen, het vrachtvervoer, het hele verkeer. Liefst ook de zorg, het onderwijs, politie enz. Allemaal niet in het belang van de reizigers, de werkenden, de mensen in ons land. Het is domweg enorm schadelijk, iedereen heeft er last van, het ontregelt ons leven. Alleen de buitenlandse concurrenten profiteren er van. Niemand moet zich voor het karretje laten spannen van deze destructieve krachten en voorstellen. Het gesprek voeren, wat mij betreft stevig en scherp, is prima. Ik ben er beschikbaar voor, zoals altijd.
Met vriendelijke groet,
Charlie Aptroot, Lid VVD fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal.

TLN is tegen het plan om prikacties op de snelwegen te voeren. Medeweggebruikers worden onevenredig hard getroffen terwijl het onduidelijk is wat de Stichting V.E.R.N. met deze prikactie nu echt wil bereiken. Wij stellen vast dat een Stichting zoals de V.E.R.N., die slechts spreekt voor een beperkt deel van de kleine transportondernemers, zonder enige sterke onderbouwing en publieke steun actie wil voeren. Dit gaat ten koste van het imago van een hele sector.
De EU kent al lange tijd een situatie waarin grote loonverschillen tussen lidstaten bestaan. De transportsector is wellicht één van de laatste sectoren die wordt geconfronteerd met goedkope Oost-Europese arbeidskrachten. Volgens de Stichting V.E.R.N. maken Nederlandse vervoerders zich nu in deze open markt massaal schuldig aan uitbuiting van Oost-Europese chauffeurs. Wij herkennen de emotie van transportondernemers die moeten concurreren tegen deze lagen lonen. Als je in die hoek zit waar de klappen vallen is dat heel zuur. Wij zijn voor een eerlijke markt. Wij concluderen echter dat de Stichting V.E.R.N. voor een aantal bedrijven dat mogelijk de concurrentie vervalst, een hele sector benadeelt.
Op korte termijn zullen de loonverschillen tussen de EU lidstaten niet verdwijnen. Er is zeker een aantal bedrijven dat de regels niet naleeft, maar niet iedere Oost-Europese chauffeur is hier illegaal. Maar laat ik heel duidelijk zijn dat iedereen die de wet ontduikt om de concurrentie te vervalsen, zeker moet worden aangepakt.
De Stichting V.E.R.N. heeft een subsidie van de overheid ontvangen om samen met verladersorganisatie EVO en TLN het imago van de sector te verbeteren en jongeren te interesseren voor een baan in de transport en logistiek. Met deze oproep tot actie zonder brede publieke steun, ondermijnt de Stichting V.E.R.N de doelstelling om te komen tot een beter imago van de sector. We hebben gezamenlijk de uitdaging om tot 2015 55.000 nieuwe chauffeurs te vinden.
Peter Sierat, directeur, Transport en Logistiek Nederland.

Acties zoals de heer De Waardt ze beschrijft zijn schadelijk voor het algemene imago van de transportsector. Als Nederlandse vervoerder moeten we het hebben van de betrouwbaarheid, als we deze zelf gaan blokkeren verliezen we weer een stukje.
De problematiek zoals hij ze benoemd onderschrijven wij wel, het aankaarten hiervan bij de Politiek is een goed initiatief.
Voor enkele jaren terug was het maatschappelijk verantwoord ondernemen een thema, het uitdelen van de toekomst van onze kinderen en het uitbuiten van mede-europeanen staat hier haaks op. Dat TLN hier een gematigde opstelling over heeft is verklaarbaar, maar niet acceptabel.
Als we een chauffeurstekort van 50.000 man in de toekomst kunnen berekenen, kunnen we ook uitrekenen waar de oorzaak ligt. Deze is voor een grootdeel te wijten aan de genoemde problematiek.
Voor de toekomstige generatie is het belangrijk dat we onze eigen kinderen het transportvirus positief overbrengen, zodat zij er zin in blijven houden.
Niet blokkeren maar Transporteren.
Johan Methorst, Dimetra-Holland, Scherpenzeel.

De VERN heeft volkomen gelijk. Ook de Ned. Vervoersbond (NVB) was in Zwolle op zaterdag 12 november, samen met Chauffeurstoekomst, NvVB95 en het OSC. Tezamen vertegenwoordigen wij 15.000 Beroepschauffeurs. Zo'n 10 % daarvan was in Zwolle. Mede gezien de intocht van Sinterklaas geen slecht resultaat. Reguliere vakbondsvergaderingen worden over het algemeen slechts bezocht door 0,1% en minder.
De tijd van praten is nog niet voorbij, maar er is tot nu toe weinig animo in Den Haag. Ondanks schokkende reportages van Argos, de NTR, en anderen over dit onderwerp. Diegene die beweert dat dit de laatste sector is waar deze misstanden zich voordoen, heeft een klont boter op het hoofd.
Wekelijks kunnen we meegenieten van soortgelijke uitbuiting in de Bouw en in de Tuinbouw. Bij mijn weten zit er op dit moment zelfs een werkgever uit de champignonteelt in de gevangenis, wegens uitbuiting.
Europa heeft de laatste jaren een lawine van regels over de Unie uitgestrooid, zonder te bekijken of de lidstaten wel in staat zijn deze regels om te zetten in landelijke wetgeving en handhaving. Zelfs Nederland is het haasje, want de Cabotage controle is hier nog steeds niet geregeld en ligt nog bij de Raad van State. Een vertegenwoordiger van de grote transporteurs, de TLN, heeft zelfs een brochure uitgebracht, een soort gebruiksaanwijzing, over hoe het beste een brievenbusfirma in een Oosteuropees land kan worden opgezet.
Het transport van goederen is steeds vaker de sluitpost van de begroting. Verladers willen het liefst voor zo min mogelijk geld de goederen van A naar B hebben. Terwijl een eenvoudige rekensom leert, dat wanneer er een faire prijs betaald wordt voor transport, het potje pindakaas nog geen 1/2 eurocent duurder wordt, en die flatscreen tv nog geen 1 euro. Wekelijks gaan er bedrijven over de kop, met achterlating van een berg schulden, onbetaalde pensioenpremies, personeel wat vakantiedagen en vakantiegeld, en soms ook een paar maanden salaris kwijt is.
Het gaat niet alleen om die Pool of Est die te weinig betaald krijgt, maar ook om de veiligheid van U en ik op de Nederlandse snelweg. We weten dat een rijbewijs in Oosteuropese landen op de hoek van de straat te koop is, evenals een ADR (gevaarlijke stoffen) certificaat. Wanneer je dan ziet, dat een Bulgaar op een campingbrandertje zijn potje kookt naast de vrachtwagen met gevaarlijke stoffen stickers erop, wil je zo snel mogelijk weg daar! Wat Klaas ook zegt, de vraag is niet of er zo'n tankwagen de lucht in gaat, maar wanneer.
Wanneer de sector, door op 12 december een uurtje 60 te rijden in Noorwegen, Zweden, Denemarken en Nederland, en hopelijk ook nog in Belgie en Frankrijk, serieus genomen gaat worden en dat dan alle problematiek aangepakt kan worden. hebben we ons doel bereikt. Het is flauwekul om te roepen dat de sector zichzelf beschadigt. De Veiligheid van alle weggebruikers is in het geding. Het zou crimineel zijn om misstanden in het beroepsgoederenvervoer van deze aard en omvang, niet aan te kaarten.
Patrick Meeuwisse, voorzitter Nederlandse Vervoersbond.

Je hebt de reactie gezien van Patrick Meeuwisse, ik heb daar weinig aan toe te voegen.
T.a.v. Charlie Aptroot, na onze discussie op Radio 1 over de inhaalverboden, zei Dhr. Aptroot dat hij contact met mij zou opnemen, dit is tot op vandaag niet gebeurt.
Ook zijn opmerking dat de SP opgeroepen zou hebben tot het blokkeren van de wegen is niet juist, dit hebben zij nimmer gedaan.
Oproep tot blokkades is niet gedaan door de VERN of de andere betrokken organisaties, het is tot op dit moment totaal niet aan de orde.
Hij gaat nu in discussie met twee chauffeurs, zonder overleg met de VERN.
Een ervaren politicus die op deze wijze een scherp debat wil voeren vind ik niet correct, de krachtsverhouding is ver te zoeken.
VERN zal nu zelf contact opnemen met Dhr. Aptroot om over verschillende kwesties een gesprek aan te gaan.
Klaas de Waardt, voorzitter, stichting VERN.

De VERN heeft dan wel niet een oproep gedaan tot blokkades, maar er wel mee gedreigd, en in bovenstaand interview zelfs expliciet aangegeven slechts zestig vrachtwagencombinaties nodig te hebben om het hele land plat te leggen. Niet zo vreemd dat andere organisaties en de politiek daar scherp op reageren — red.

Wat de heer Aptroot schrijft is bezijden de waarheid. Immers hebben diverse personen, waaronder ikzelf, enkele keren rechtstreeks een meel gezonden waarin de problematiek duidelijk werd gesteld. Maar van geen enkele politieke partij kwam een reactie, behoudens de S.P. En hoewel het beslist niet echt "mijn partij" is, ben ik wel bij een bijeenkomst van deze partij in Amersfoort geweest en heb daar de kwestie, onder leiding van Dhr P. Ulebelt, uiteen mogen zetten. Eindelijk eens partij die in ieder geval wilde luisteren. Om deze partij nu zo op onjuiste gronden "af te drogen", zoals de heer Aptroot hierboven in zijn reactie doet, heeft, wat mij betreft, meer weg van een gebrek aan beschaving dan van op punten en feiten in alle redelijkheid discusiëren.
Feit is, dat de moderne slavernij in allerijl om zich heen grijpt, en niet alleen in de transportsector. Feit is ook, dat dit bij de grote politiek BEKEND is. Feit is ook, dat de politiek hier niets tot weinig aan doet. Als voorbeeld: De werken op de nieuwe maasvlakte, de metrolijn en de bouw van de electriciteitscentrales in de Eemhaven, Noord Groningen. Feit is ook dat zelfs een nagenoeg blinde kip op alle naar urine meurende parkeerplaatsen van vooral de West-Europese snelwegen de erbarmelijke en a-sociale toestanden van Poolse, Bulgaarse, Roemeense en nog aan andere nationaliteiten gerelateerde chauffeurs kan zien en ruiken! Chauffeurs die weken onderweg zijn van hot naar her, soms ook weken Nederlands vervoer verrichten (!) zonder geld voor een fatsoenlijke maaltijd op zak en zonder geld voor een frisse douche! En deze schaamteloze toestand laten we gewoon op onze wegen toe! Minder bekend, maar ook een feit, is, dat er van deze uitgebuite chauffeurs ook op grote schaal wordt gestolen door de werkgevers, nou ja, zeg maar gerust, chaveneurs, die de euvele moed kunnen opbrengen voor elke keer dat de chauffeur zijn telefoon niet opneemt 25 euro op zijn toch al ver beneden alle peil liggende hongerloon in te houden.
Omtrent deze wantoestanden, die ik meerdere malen naar de VVD toezond, kan men verder nog uitgebreid lezen in de diverse artikelen die ik schreef in het blad Trucks en die vervolgens kortelings onverkort zijn geplaatst op de site van chauffeurstoekomst. Dat er dan op zeker moment een omslagpunt komt dat chauffeurs overgaan tot aktie, licht dan ook meer in de lijn van de verwachting dan dat dit als een verrassing moet worden gezien. En zestig kilometer per uur rijden is geheel legaal, niet tegen de wet en iederen kan, als hij het wil, er langs. Bovendien, en zo kun je het dan ook uitleggen, verdient de chauffeur dan per kilometer meer. Misschien is het dan ook wel een goede suggestie om voor elke procent die wij, chauffeurs, relatief minder gaan verdienen, één kilometer per uur langzamer gaan rijden. Als we dat vanaf het jaar 2000 hadden gedaan, zouden we zo onderhand wel tot stilstand zijn gekomen.
Tot slot. Zestig kilometer rijden, wat is daar mis mee? Ik meen dat de heer Aptroot een algemeen inhaalverbod wilde laten gelden voor vrachtwagens. Beseft meneer Aproot dan niet dat dit betekend dat bij een lange collone de allerachterste vrachtwagen de zestig niet eens meer haalt?
Willem Grünbauer, woordvoerder United Truckers.

Het is wellicht raadzaam om uw publikaties hier te doen, deze website wordt ook gelezen door politici — red.

OPEN BRIEF
Geachte heer Mr. C.J. Peters,
Onder grote verontrusting heb ik uw “newsletter” gelezen waarin u (onder meer en zelfs met name Nederlandse) transportbedrijven aanbied een zodanige constructie voor hen te regelen dat daardoor op de loonkosten voor het bedrijf enorm wordt bespaard. Al geruime tijd zien bonafide transportondernemingen met lede ogen aan dat er tussen bedrijven onderling met betrekking tot de loonkosten geen eerlijk en reëel speelveld meer te bespeuren valt. Erger nog: steeds meer vindt transport plaats door chauffeurs die dit, noodgedwongen, voor een relatief steeds lager inkomen moeten verrichten hetgeen niet alleen fnuikend is voor het sociale leefklimaat, maar ook voor de verkeersveiligheid.
Het moet bij u toch wel bekend zijn, dat het papier waar u op schrijft, de pen die u hanteert, de toiletbril waar u op zit, het toiletpapier waar u mee veegt, de koffie die u drinkt, de schoenen waarmee u loopt, de das en overhemd waarmee u zich doorgaans kleedt, de facturen die u stuurt alsmede bijna alle verdere in uw omgeving (maar ook daarbuiten) aanwezige artikelen waar een zelfstandig naamwoord voor werd bedacht, voordat ze de plaats van bestemming bereiken, eerst moeten worden vervoerd, vervoerd door mannen en vrouwen, chauffeurs dus, die in het algemeen op die uren reeds aanvangen dat de gemiddelde advocaat nog op één oor ligt en daarmee doorgaat tot ver in de avond, een tijd dat menig advocaat al met een goed glas wijn onderuit voor de flatscreen zit.
Vaak is bij deze mensen, chauffeurs dus, op een niet onbelangrijk terrein, nauwelijks sprake van een sociaal leven, want ze zijn immers altijd, onder andere voor u, onder weg. Deze mensen, meneer Mr. C.J. Peters, hebben toch wel recht op een fatsoenlijk en vooral een niet al te gering bemeten salaris in ruil voor al dat inleveren van sociale welstand, maar ook voor hun dag en nacht in touw zijn.
Helaas echter, zo moet ik constateren, is de constructie die u heeft bedacht een middel om de chauffeur niet alleen onzekerder door het leven te laten gaan, maar ook om de chauffeur nóg minder te laten verdienen, nog minder, meneer Mr. C.J. Peters en we zijn er niet ver meer van af of de chauffeur zit, bij wijze van spreke, naakt achter het stuur omdat geld voor kleding ontbreekt.
Nú al is het zo dat mijn meeste collega’s, vooral die uit het “oosten”, géén geld hebben voor een fatsoenlijke maaltijd onderweg, géén geld hebben voor een verfrissende douche en alzo, ongezond en stinkend door het leven gaan, vaak drie, vier weken lang!
Het is wel eigenaardig dat in het huidige Europa, en niet in de laatste plaats Uw Duitsland, men de mond vol heeft over “Fair Trade” en hun producten, maar vervolgens deze goederen laten vervoeren door chauffeurs die men zo laag als mogelijk wenst te betalen. Te laag, en uiteindelijk een uitbuitvergoeding.
Vandaar, meneer Mr. C.J. Peters, dit schrijven, deze open brief, want om zo, zoals u in uw constructie omschrijft, met hardwerkende mensen om te gaan, kan ik niet anders zien als een gebrek aan beschaving.
Daarom roep ik u op, (en ook namens mijn vele collega’s) om met de door u gekozen ongewenste praktijken te stoppen. De weg, die u gekozen hebt, is uiteindelijk, naast dat zij inhumaan is, immers een volstrekt doodlopende weg.
Bij een eerlijk transport, meneer Mr. C.J. Peters, hoort toch ook een eerlijke prijs, én DUS een “fair” salaris?
Willem Grünbauer, woordvoerder United Truckers.

Wij hebben de heer Peters om een reactie gevraagd, hij wilde echter niet reageren — red.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is voorstander van een open Europese transportmarkt met eerlijke concurrentievoorwaarden. Wij ondersteunen de oproep van de FNV dat iedereen zich in Nederland en Europa aan de regels moet houden en dat op misbruik van deze regels moet worden gehandhaafd. Europa kent echter grote loonverschillen tussen de lidstaten. Voor ondernemers die in de hoek zitten waar de meeste klappen vallen klinkt dat hard, maar feit is dat deze loonverschillen tussen de EU lidstaten niet op korte termijn zullen verdwijnen.
Door de toetreding van een aantal Oost-Europese landen tot de EU in 2004, hebben bedrijven toegang gekregen tot een markt met goedkopere arbeidskrachten. Veel internationaal opererende vervoerders zijn van deze situatie gebruik gaan maken en hebben hiervoor een vestiging in het buitenland opgezet. Dit doen zij hoofdzakelijk voor hun internationaal vervoer.
Veel Nederlandse ondernemers hebben door de concurrentie uit Oost Europa afgelopen jaren hun vraag naar vervoer zien teruglopen. Dat is heel zuur, zeker als dat gebeurt door een onderneming die de regels overtreedt, maar niet iedere Oost Europese chauffeur is hier illegaal. Nederland is de logistieke poort naar Europa. We zien op de Nederlandse snelwegen naar de Mainports van Rotterdam en Amsterdam daarom veel internationale chauffeurs die in dienst zijn bij transportondernemers uit heel Europa. TLN kan niet voorkomen dat deze chauffeurs tegen andere arbeidsvoorwaarden door Nederland rijden dan chauffeurs die in Nederland op de loonlijst staan. TLN wil zeker dat dit volgens de regels gebeurt en pleit bovendien voor voldoende (sociale) voorzieningen langs de wegen om chauffeurs een goed en veilig onderkomen te bieden. Door hier met alle partijen op toe te zien, kunnen we de eerlijke concurrentievoorwaarden en de verkeersveiligheid waarborgen. Er zijn ongetwijfeld bedrijven die Oost Europese chauffeurs inzetten om illegaal de Nederlandse regels te ontduiken. Laat ik hier over heel helder zijn. Ieder bedrijf dat de regels ontduikt, moet worden aangepakt. TLN waakt er wel voor dat individuele bedrijven die gebruik maken van buitenlandse chauffeurs, niet zo maar worden beschuldigd van uitbuiting en ontduiking zonder dat vaststaat of de regels worden overtreden. Dat is schadelijk voor het imago van het bedrijf en de sector. Het is in Nederland aan de inspectie en de rechter om over ieder individueel geval apart te oordelen.
Wij verwachten in de komende jaren in Nederland zo’n 50.000 chauffeurs nodig te hebben. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, moeten we alle zeilen bijzetten. Er is dus voldoende werk voor iedereen. Er zijn zelfs al Nederlandse ondernemers die geen geschikt personeel meer kunnen vinden en nu voor hun binnenlands vervoer Oost-Europese chauffeurs onder Nederlandse arbeidsvoorwaarden inzetten.
Alexander Sakkers, voorzitter TLN.

 • wilt u uw mening geven over dit onderwerp, of reageren op wat hier wordt geschreven? Mail ons uw commentaar.
 •  
  bedrijf / product / merk  Volvo
  FH 500 8x2 Zwaartransporttrekker


  Zwaartransporttrekker met 85 ... > Meer

  MAN
  TGM 13.250 4x4


  Hoge uitvoering van het TGM 6 ... > Meer

  Mitsubishi
  Outlander Intense Plus Van 4WD 2.4


  Mitsubishi Outlander Van met ... > Meer

  Laser
  stalen gereedschapskist 500 x 400 x 300 mm


  Stainless steel voor aan of ... > Meer

  Nissan
  NV200 1.5 dCi


  De opvolger van de Kubistar. ... > Meer

  Vako
  Vakov


  Demontabel hulpframe voor een ... > Meer

  GS Meppel - Volvo
  FMX 420 8x4 Lichtgewicht composiet kipper


  Volvo FMX 8x4 kipperchassis / ... > Meer

  Mercedes-Benz - Junge
  Atego 1218 L


  Twaalftonschassis van de in 8 ... > Meer

  RTM
  isolated doors


  Geïsoleerde zijdeur, voor met ... > Meer

  DAF
  FA CF290 / CF440 Silent


  Chassis van DAF uit de CF een ... > Meer

  OBU voor Belgische tol
  voor bestelwagens


  Moet ik een OBU aanschaffen ... > Meer

  BPW
  eTransport


  In 2016 geïntroduceerde as as ... > Meer


  Waarom meedoen?
  Info for foreign merchants.


  Meld u aan voor de nieuwsbrief.
  Nieuws te melden? Stuur uw bijdrage naar Redactie bedrijfsauto.com
  Postbus 441
  9700 AK  Groningen
  info@bedrijfsauto.com
  © 1998-nu Corneliszoon